skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)
  • 4.1 Rekenen met wortels
  • 4.2 Lengte en oppervlakte
  • 4.3 Gelijkvormige en congruente driehoeken
  • 4.4 Berekeningen met oppervlakten
Back To Top