skip to Main Content

Nieuwe examenprogramma (4e leerjaar vanaf 2015-2016)

Algebraïsche vaardigheden

Functies en grafieken

Vergelijkingen en ongelijkheden

De afgeleide functie – differentiëren – differentiaalrekening

 • Algebraïsch berekenen van extreme waarden
 • Aantonen van extreme waarden
 • Buigpunten en buigraaklijnen
 • De afgeleide van f(x) = xn voor gehele waarden van n
 • De afgeleide van f(x) = xvoor elke waarde van n van ℝ
 • De afgeleide van een samengestelde functie

Meetkunde

Machten en exponenten

 • Domein en bereik van wortelfuncties
 • De grafiek van een wortelfunctie
 • Variabelen vrijmaken bij wortelformules
 • Gebroken functies en limieten
 • Gebroken functies en asymptoten
 • Machten met negatieve exponenten
 • Machten met gebroken exponenten
 • Formules met machten herleiden
 • Vergelijkingen met gebroken exponenten
 • Variabele vrijmaken bij de formule y = axp
 • Exponentiële functies
 • Exponentiële ongelijkheden
 • Exponentiële vergelijkingen
 • Herleiden tot de vorm gA = gB
 • Groeifactor en groeipercentage
 • Groeipercentages omzetten naar een andere tijdseenheid
 • Formules opstellen bij exponentiële groei
 • Exponentiële verbanden

Goniometrische functies

Analytische meetkunde

 • Stelsels lineaire vergelijkingen
 • Kwadraatafsplitsen
 • Strijdige en afhankelijke stelsels
 • De parametervoorstelling van een lijn
 • De assenvergelijking van een lijn
 • De hoek tussen twee lijnen
 • De afstand tussen twee punten
 • Onderling loodrechte lijnen
 • De afstand van een punt tot een lijn
 • De cirkel vergelijking (x – a)2 + (y – b)2 = r2

10e Editie

Oude Editie

Back To Top