skip to Main Content

180 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

Bij onderzoek onder een grote populatie is het ondoenlijk om de gehele populatie te ondervragen. Vandaar dat vaak een representatieve steekproef wordt gedaan. Je zult zien dat bij het nemen van een kleine steekproef uit een grote populatie het verschil in kansen tussen met en zonder terugleggen verwaarloosbaar wordt. Wat het voordeel hiervan is en hoe je hier vervolgens mee rekent, wordt uitgelegd in uitlegvideo 1 en 2.

  • Uitleg 1: Kansrekening bij een kleine steekproef uit een grote populatie
  • Uitleg 2: Kleine steekproef uit grote populatie (voorbeeld)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top