skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

In deze eerst paragraaf gaat het vooral over het opfrissen en herhalen van vaardigheden betreffende lineaire formules en vergelijkingen. Vandaar dat de video’s in deze paragraaf slechts herhalingsvideo’s zijn uit eerdere leerjaren. In herhalingsvideo 1 wordt een korte samenvatting gegeven betreffende lineaire formules. Herhalingsvideo 2 gaat over het opstellen van de formule van een evenwijdige lijn aan een gegeven lijn en herhalingsvideo 2 en 3 gaan over het berekenen van de snijpunten van twee lijnen en het oplossen van lineaire vergelijkingen.

  • Herhaling 1: Lineaire formules en de bijbehorende grafieken
  • Herhaling 2: Opstellen van een formule van een lijn evenwijdige aan een gegeven lijn
  • Herhaling 3: Coördinaten berekenen van snijpunten van twee lijnen
  • Herhaling 4: Lineaire vergelijkingen oplossen (stappenplan)

Voorkennis: Lineaire formules, lineaire vergelijkingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top