skip to Main Content

Nieuwe examenprogramma (4e leerjaar vanaf 2015-2016)

Algebraïsche vaardigheden

Statistiek

 • Centrummaten
 • Histogram en frequentiepolygoon
 • Klassenindeling
 • (Relatieve) cumulatieve frequentiepolygoon

Formules, vergelijkingen, grafieken en verbanden

 • Lineaire functies
 • Kwadratische functies
 • Wortelfuncties
 • Exponentiële functies
 • Gebroken functies

Combinatoriek

Kansrekening

 • Wat is kansrekening?
 • Samengestelde kansexperimenten
 • Empirische en theoretische kansen
 • Voorwaardelijke kansen
 • Kansen en kruistabellen
 • Onafhankelijke gebeurtenissen
 • Kansbomen
 • De somregel bij kansen
 • Kansexperimenten herhalen
 • Kansen met knikkers
 • Het vaasmodel
 • De complementregel
 • De productregel
 • Trekken met en zonder terugleggen
 • Kleine steekproef uit een grote populatie
 • Toevalsvariabelen
 • Kansverdelingen
 • Onafhankelijke toevalsvariabelen

10de Editie

 • 1. Functies en grafieken
 • 2. Combinatoriek
 • 3. Machtsfuncties
 • 4. Het kansbegrip
 • 5. Exponenten en logaritmen
 • 6. Kansrekening
 • 7. Veranderingen
 • 8. Rijen en goniometrie
 • 9. Beschrijvende statistiek
 • 10. Differentiëren
 • 11. Kansverdelingen
 • 12. Algebraïsche vaardigheden
 • K. Lineair programmeren
 • 13. Mathematische statistiek
 • 14. Toepassingen van de differentiaalrekening
 • 15. Het toetsen van hypothesen

Oude Editie

Back To Top