skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

In deze video’s worden twee belangrijke termen in de combinatoriek behandeld, namelijk permutaties en faculteiten. In video leggen we deze begrippen uit. In video 2 wordt laten zien hoe je elke permutatie kunt schrijven met faculteiten. In video 3 en 4 wordt ingegaan op het aantal permutaties dat mogelijk is bij situaties waarin er enkele gelijken voorkomen.

[divider_line type=”clear”]

Voorkennis: Lineaire formules, lineaire vergelijkingen

  • Video 1: Permutaties & faculteiten
  • Video 2: Permutaties schrijven met faculteiten
  • Video 3: Permutaties met enkele gelijken
  • Video 4: Permutaties met enkele gelijken – voorbeeldopgaven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top