skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

Onder algebraïsche vaardigheden vallen alle rekenvaardigheden die de kern vormen van het begrip van de wiskunde. Een goede beheersing van de algebraïsche vaardigheden zal de vaardigheid flink bevorderen waar een slechte beheersing van de algebraïsche vaardigheden wiskunde tot een lastig vak maakt.

De indeling is onderverdeeld in de volgende onderwerpen.

Back To Top