skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)
In dit hoofdstuk wordt een vervolg gegeven aan het berekenen van hoeken bij hellingen van hoofdstuk 2. Naast tangens zul je in hoofdstuk ook te maken krijgen met de sinus en cosinus en zullen hiermee ook berekeningen in de ruimte gemaakt worden. Het rekenen met hoeken in driehoeken met tangens, sinus en cosinus noemen we de goniometrie en is binnen de wiskunde een belangrijk onderdeel van de vlakke meetkunde. De onderwerpen in dit hoofdstuk zullen in wiskunde B terugkomen in de bovenbouw.
Back To Top