skip to Main Content
225 NIEUWE video's geplaatst!!

In dit hoofdstuk zullen voor typische onderwerpen uit wiskunde B voor havo 4 en havo 5 aan de orde komen. 9B.1 zal vooral inspelen op algebraïsche vaardigheden en hier wat uitbreiding geven aan het wegwerken van haakjes en komen de merkwaardige producten aan bod. 9B.2 zal het oplossen en opstellen van kwadratische vergelijkingen aan de orde komen. De laatste drie paragrafen zullen zich richten op het oplossen van lineaire en kwadratische ongelijkheden.

 

Back To Top