skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

In deze laatste paragraaf pakken we terug op het berekenen van lijnstukken met behulp van gelijkvormigheid. Het gebruik van de snavel- en zandloperfiguur wordt weer aan de orde gesteld. Daarom zijn hier de drie herhalingsvideo’s uit hoofdstuk 2 over gelijkvormigheid opgenomen. Waar in hoofdstuk 2 een klein begin mee was gemaakt in de wiskunde B opgaven zal hier verder in gegaan worden in het gelijk stellen aan x van een van een onbekend lijnstuk, om op deze manier een op het heerste gezicht onoplosbaar probleem toch met gelijkvormigheid op te kunnen lossen. Dit zullen we laten zien in uitlegvideo 1.

Voorkennis: gelijkvormigheid, Pythagoras

  • Uitleg 1: Een lijnstuk x stellen
  • Herhaling 1: Herkennen van gelijkvormigheid
  • Herhaling 2: Rekenen met gelijkvormigheid
  • Herhaling 3: De snavel- en zandloperfiguur
[tabswrap] [tabhead id=”1″ class=””] Uitleg 1 [/tabhead] [tabhead id=”2″ class=””] Herhaling 1 [/tabhead] [tabhead id=”3″ class=””] 2 [/tabhead] [tabhead_last id=”4″ class=””] 3 [/tabhead_last] [tab id=”1″ class=””]  

 [/tab] [tab id=”2″ class=””]

 [/tab] [tab id=”3″ class=””]

 [/tab] [tab id=”4″ class=””] [tab id=”5″ class=””]

[/tab] [/tabswrap]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top