skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

In deze paragraaf haken we aan op al bekende kennis over kwadratische formules en parabolen uit leerjaar 1 en 2. Tot nu toe hebben we alleen kwadratische formules gehad van de vorm yax² + c, kortom een stuk met x² en een stuk met een getal. De parabool die hierbij hoorde spiegelde altijd om de y-as. De vraag nu: zijn alle parabolen altijd gespiegeld om de y-as? We maken een start met de volledige algemene kwadratische formule, namelijk yax² + bxen gaan bekijken wat dit voor gevolgen heeft op de ligging van de parabool.

In herhalingsvideo 1 herhalen we kort waar je precies op dient te letten als je bij een gegeven x de bijbehorende y wilt berekenen. In uitlegvideo 1 gaan we ditzelfde doen maar nu voor formules van de vorm yax² + bxc, kortom formules met een stuk van x², een stuk met x en een getal. In uitlegvideo 2 laten we zien wat de invloed van de waarde van a is in de kwadratische formule en hoe dit de vorm van de parabool beinvloed, met in het bijzonder de scheiding tussen dalparabool en bergparabool. In stappenplan 1 laten we zien welke stappen je doorloopt om een parabool te tekenen wanneer je een formule van de vorm y = ax² + bx + hebt. In uitlegvideo 3 laten we een toepassing zien waarvoor je kwadratische vergelijkingen kunt gebruiken.

  • Herhaling 1: Berekeningen met formules van de vorm y = ax² + c
  • Uitleg 1: Berekeningen met formules van de vorm y = ax² + bx + c
  • Uitleg 2: De invloed van a – dalparabool & bergparabool
  • Stappenplan 1: Tekenen van een parabool bij een formule van de vorm y = ax² + bx + c
  • Uitleg 3: Kwadratische vergelijkingen toepassen
[tabswrap] [tabhead id=”1″ class=””] Uitleg 1 [/tabhead] [tabhead id=”2″ class=””] 2 [/tabhead] [tabhead id=”3″ class=””] 3 [/tabhead] [tabhead id=”4″ class=””] Stappenplan 1 [/tabhead] [tabhead_last id=”5″ class=””] Herhaling 1 [/tabhead_last] [tab id=”1″ class=””] In de maak! volg ons op twitter of FB om op de hoogte te blijven! [/tab] [tab id=”2″ class=””]  

 [/tab] [tab id=”3″ class=””] In de maak! volg ons op twitter of FB om op de hoogte te blijven! [/tab] [tab id=”4″ class=””] In de maak! volg ons op twitter of FB om op de hoogte te blijven! [/tab] [tab id=”5″ class=””] In de maak! volg ons op twitter of FB om op de hoogte te blijven! [/tab] [/tabswrap]
Dit bericht heeft 2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top