skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

In dit hoofdstuk staat de stelling van Pythagoras centraal. Wat houdt de stelling precies in en wat kun je ermee? Naast de toepassing van de stelling van Pythagoras in het platte vlak zal ook de toepassing van de stelling van Pythagoras in de ruimte uitgelegd worden. In de laatste paragraaf worden nog een drietal andere stellingen besproken die met rechthoekige driehoeken te maken hebben.

 

Back To Top