skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

In hoofdstuk 1 komen vooral algebraische vaardigheden aan de orde. Het rekenen met letters wordt herhaald in 1.1 en in 1.2 worden kwadratische formules en het tekenen van parabolen herhaald uit de brugklas. Wat nieuw is is het rekenen met wortels in 1.3, 1.4 en 1.5. In 1.6 komen wat wiskunde definities over de getallenleer voorbij: repterende breuken en irrationale getallen.

Back To Top