skip to Main Content

Nieuwe examenprogramma (4e leerjaar vanaf 2015-2016) UNDER CONSTRUCTION!!

Algebraïsche vaardigheden

Functies en grafieken

 • Parabolen
 • Toppunt, nulpunt en snijpunt
 • Extreme waarden
 • De parabool y = a(xd)(x – e)
 • De parabool y = a(xp)² + q
 • De top van de parabool y = ax² + bx + c

Vergelijkingen en ongelijkheden

De afgeleide functie & differentiëren

 • Formule van raaklijn met behulp van de afgeleide
 • Raaklijn met gegeven richtingscoëfficiënt
 • Extreme waarden berekenen met behulp van de afgeleide
 • Aantonen van extreme waarden
 • De afgeleide van f(x) = xn voor negatieve waarden van n
 • Raaklijnen opstellen en toppen berekenen bij gebroken functies
 • De afgeleide van f(x) = xvoor elke n van ℝ
 • De afgeleide van f(x) = (ax + b)n met n geheel
 • De afgeleide van f(x) = (ax + b)n voor elke n van ℝ
 • Optimaliseren met behulp van de afgeleide
 • Optimaliseren van oppervlakten bij grafieken

Meetkunde

Machten, exponenten en logaritmen

 • Machten met negatieve exponenten
 • Machten met gebroken exponenten
 • Formules met machten herleiden
 • Formules met hogeremachtswortels
 • Wortelfuncties: domein en bereik
 • De grafiek van een wortelfunctie
 • Wortelvergelijkingen
 • Variabelen vrijmaken bij wortelformules
 • De standaardfunctie y = gx
 • Transformaties en exponentiële functies
 • Exponentiële ongelijkheden
 • Exponentiële vergelijkingen
 • Logaritmen
 • Logaritmische vergelijkingen
 • Logaritmische functies
 • De vergelijking ax= c
 • Variabelen vrijmaken bij exponentiële formules

Lijnen en cirkels

Goniometrie

 • De eenheidscirkel
 • Hoek berekenen bij gegeven coördinaten van een punt op de eenheidscirkel
 • De hoekeenheid radiaal
 • Grafieken van f(x) = sin(x) en g(x) = cos(x)
 • Transformaties bij goniometrische functies
 • Sinusoïden tekenen
Back To Top