skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

Lineaire formules, vergelijkingen en grafieken

 • Vergelijkingen met twee variabelen
 • Grafieken bij vergelijkingen met twee variabelen
 • Variabelen vrijmaken
 • Stelsels vergelijkingen oplossen
 • Interpoleren & extrapoleren

Gelijkvormigheid

Stellingen en bewijzen

 • Stellingen & definities
 • Vermoedens & tegenvoorbeelden
 • De middenparallel & middendriehoek
 • Zwaartelijnen & zwaartepunt
 • Middelpuntshoek & omtrekshoek
 • Koordenvierhoek
 • De stelling van Thales

Kwadratische functies & grafieken

Statistiek

 • Verwerking met diagrammen
 • Misleidende diagrammen

Procenten

Algebraïsche vaardigheden

Gebroken functies & vergelijkingen

 • Gebroken vergelijkingen oplossen

Wortels & wortelvergelijkingen

Goniometrie

Lineaire & kwadratische ongelijkheden

Exponentiële groei

Periodieke verbanden

 • Periodieke grafieken tekenen

Machtsfuncties & grafieken

Statistiek

Kansrekening

Back To Top