skip to Main Content
189 NIEUWE video's geplaatst!! (8x havo/vwo 1) (9x havo/vwo 2) (25x havo A) (27x havo B) (80x vwo A) (40x vwo B)

Vlakke figuren en ruimtefiguren:

Rekenen:

Lijnen en hoeken (NIEUW!!):

Formules en grafieken:

Symmetrie:

Procenten en decimale getallen:

Kwadratische formules en parabolen:

Letterrekenen:

Lengte, oppervlakte en inhoud (NIEUW!!)

10de editie havo/vwo 1

  • 1. Figuren
  • 2. Getallen
  • 3. Hoeken
  • 4. Formules
  • 5. Rekenen in de praktijk
  • 6. Formules en letters
  • 7. Vlakke figuren
  • 8. Herleiden van machten
  • 9. Meten
  • 10. Procenten en grafieken

Oude editie:

9e Editie – vwo 1

Back To Top