• We zijn continu bezig met het maken van nieuwe video's. Vragen hierover beantwoorden wij niet. Wanneer video's verschijnen, berichten we hierover op facebook en twitter.
  Verder beantwoorden we ook geen persoonlijke vraagstukken. Zouden we dit wel doen, dan hebben we hier een dagtaak aan en komen we niet meer toe aan het maken van die super coole video's ;).

 • Contacteer ons!

  Thanks!

  Bedankt voor uw bericht!

  Required fields not completed correctly.

havo/vwo 2

De indeling is aangepast op onderwerpen voor havo 2 en vwo 2, zodat deze voor elke editie goed te vinden zijn en niet steeds nieuwe indelingen op nieuwe boeken gemaakt hoeven te worden. UNDER CONSTRUCTION!

Rekenen met letters

 • Termen met letters samennemen
 • Letters vermenigvuldigen
 • Haakjes wegwerken
 • Rekenen met breuken
 • Rekenen met machten
 • De wetenschappelijke notatie
 • Eigenschappen van bewerkingen (vwo)
 • Merkwaardige producten (vwo)

Meetkunde

 • Cirkels, afstanden en binnen- & buitengebied
 • Lijnen & afstanden
 • Stelling en definitie (vwo)
 • Middelloodlijnen & omgeschreven cirkel
 • Bissectrice & ingeschreven cirkel
 • Als-dan beweringen
 • Zwaartelijnen en zwaartepunt
 • Hoogtelijnen & oppervlakte driehoek
 • Oppervlakte parallellogram
 • Oppervlakte trapezium
 • Oppervlakte samengestelde figuren
 • Doorsneden
 • De bach-stelling (vwo)
 • De hpq-stelling (vwo)
 • Inhoud prisma
 • Inhoud piramide
 • Inhoud kegel
 • Inhoud cilinder
 • De vergrotingsfactor
 • Oppervlakte bij vergroten
 • Inhoud bij vergroten

Lineaire formules, grafieken & vergelijkingen

 • Grafieken bij lineaire formules tekenen
 • Punt op een grafiek
 • De formule van een lijn opstellen
 • Som- en verschilgrafieken & -formules
 • Vergelijkingen oplossen met de balansmethode
 • Vergelijkingen met haakjes
 • Vergelijkingen met breuken
 • Vergelijkingen opstellen bij een probleem

De stelling van Pythagoras

 • Wat is de stelling van Pythagoras?
 • Schuine zijden berekenen
 • Rechthoekszijden berekenen
 • Afstanden in assenstelsels berekenen
 • De omgekeerde stelling van Pythagoras
 • Pythagoras in de praktijk: hulplijnen tekenen
 • Pythagoras in de ruimte
 • Berekeningen in rechthoekige driehoeken (vwo)

Wortels & wortelformules

 • Rekenen met wortels
 • Wat is een wortelformule?
 • Wortels kwadrateren
 • Wortels samennemen
 • Wortels vermenigvuldigen
 • Een factor voor het wortelteken brengen
 • Wortelformules herleiden (vwo)

Kwadratische formules, grafieken & vergelijkingen

 • Bergparabool en dalparabool
 • De vergelijking x² = c
 • Ontbinden in factoren
 • De product-som-methode
 • Kwadratische vergelijkingen oplossen
 • Vergelijkingen met haakjes oplossen
 • Vergelijkingen met breuken oplossen
 • Snijpunten van grafieken
 • Vergelijkingen toepassen bij een probleem (vwo)

Rekenen met procenten

 • Rekenen met procentuele toename & afname
 • Procentuele toename & afname berekenen
 • De vermenigvuldigingsfactor (vwo)

Statistiek

 • Staafdiagram & beelddiagram
 • Lijndiagram
 • Cirkeldiagram
 • Frequentietabel en histogram
 • Steel-bladdiagram
 • Driehoeksdiagram
 • Gemiddelde, mediaan & modus

Tellen en kansen

 • Boomdiagram
 • Wegendiagram
 • Competities
 • Wat is een kans?
 • Kansen berekenen

Eigenschappen van getallen

 • Soorten getallen
 • Delers & veelvouden
 • Deelbaarheid
 • Priemgetallen
 • Delen door nul
 • Stellingen bewijzen met variabelen (vwo)