havo B

Nieuwe examenprogramma (4e leerjaar vanaf 2015-2016) UNDER CONSTRUCTION!!

Algebraïsche vaardigheden

Functies en grafieken

  • Parabolen
  • Toppunt, nulpunt en snijpunt
  • Extreme waarden
  • De parabool y = a(xd)(x – e)
  • De parabool y = a(xp)² + q
  • De top van de parabool y = ax² + bx + c

Vergelijkingen en ongelijkheden

De afgeleide functie & differentiëren

Meetkunde